Dues solucions per a superar els marges, una rampa i unes escales encastades.