Diferent disposició de la pedra en la construcció dels marges.