Martinet: peça de fusta que conté el mecanisme que pinça les cordes; una llengüeta amb un bec (canonet de ploma d'ocell o pua de cuir) que en pujar pinça lateralment la corda.