Teclat: eren molt freqüents els clavicèmbals amb més d'un teclat, normalment dos. A cada teclat li correspon un joc de cordes de diverses tessitures . Així es facilita el pas d'una tessitura a l'altra.