Tècniques d'estudi:

EL SUBRATLLAT


Com en totes les tècniques, el subratllat, ha de seguir un procediment lògic:

1. S'ha de realitzar després d'una pre-lectura del text que ens situa sobre la idea global.

2. Subratlla sempre amb llapis, has de pensar que el bolígraf i el retolador són irreversibles. - Com saps realment que no t'has equivocat, que ho has fet bé?

3. Subratlla el mínim possible, però que s'entengui. Fes-ho com si fos un telegrama.

4. Subratlla les Idees Principals i algun detall que et doni la pista o t'il.lustri la Idea Principal (o bé subratlla els punts que t'interessen).

5. Utilitza una ratlla, dues, en vertical al costat del text, o asterisc gran, etc. - Una forma per les Idees principals, una altra per exemples.

6. No subratllis mai paraules de les que no coneixes el seu significat exacte. No oblidis el diccionari!

 7. És a dir, només llegint el subratllat has de seguir el contingut del text!