Cicles Formatius

Tornar

La Família Professional d'Informàtica us facilita l'estudi dels seguents cicles:

Cicle Formatiu Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX) - Títol LOE (2 cursos de durada)

  • 1r curs pel matí
  • 2n. curs per la tarda, desenvolupant les pràctiques en centres de treball pel matí

Cicle Formatiu Superior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) - Títol LOE ( 2 cursos de durada)

  • 1r curs per la tarda (comú amb el 1r. curs del CFS DAW)
  • 2n. curs per la tarda, desenvolupant les pràctiques en centres de treball pel matí

Cicle Formatiu Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) - Títol LOE (2 cursos de durada)

  • 1r curs pel matí (comú amb el 1r. curs del CFS DAM)
  • 2n. curs per la tarda, desenvolupant les pràctiques en centres de treball pel matí

Possibilitat de cursar els 2 Cicles Formatius Superiors en 3 cursos acadèmics

La distribució de les UF dels dos CFS possibilita el fet que un alumne pugui obtenir les dues titulacions superiors utilitzant tres cursos acadèmics. Això porta a la següent organització:

El nou alumne es matricula a 1r. curs de DAM (grup tarda) o a 1r. curs de DAW (grup matí), segons la seva preferència o disponibilitat de places, tenint en compte que el 1r. curs és comú.

L'alumne de 1r. curs, en arribar el tercer trimestre del curs, mostra la definitiva intenció respecte el 2n. curs (DAM o DAW). Si la definitiva intenció és diferent de la mostrada en la matrícula de 1r. curs i hi ha places disponibles en el grup de 2n. curs que correspongui, l'alumne pot canviar la seva intenció inicial.

L'alumne de 2n. curs, en arribar el període oficial de preinscripció, si té intenció de cursar el 2n. curs de l'altre cicle formatiu, ha de procedir a efectuar la corresponent preinscripció doncs el procés de preinscripció del Departament d'Ensenyament entén que l'alumne comença uns nous estudis.

Tornar