Breu història

Tornar

En el curs 1990-1991 es crea aquesta Família Professional a l'IES Igualada (també conegut com a IES Boloix i Canela) per a impartir el Mòdul Professional 3 d'Informàtica de gestió, d'un curs de durada, en caràcter experimental. Aquest mòdul professional s'imparteix durant cinc cursos acadèmics i el fruit de l'experimentació és aprofitat pel Departament d'Ensenyament com a informació per tal de desplegar els currículums dels actuals Cicles Formatius de Grau Superior.

En el curs 1993-1994 l'IES Igualada es fusiona amb l'Escola de FP de l'Adoberia d'Igualada creant-se l'actual IES Joan Mercader i la nostra família professional passa al nou centre educatiu.

En el curs 1995-1996 s'instaura el nou sistema educatiu en la formació professional i el Mòdul Professional 3 és substituït pel Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d'aplicacions informàtiques, de dos cursos de durada, que s'imparteix en l'actualitat.

En el curs 1998-1999, a causa d'una reorganització de l'ensenyament públic a la ciutat d'Igualada, la família professional torna a canviar de centre, arribant a l'actual centre formatiu, l'IES SEP Milà i Fontanals.

En el curs 2002-2003, el Departament d'Ensenyament autoritza a iniciar els estudis del Cicle Formatiu Superior d'Administració de sistemes informàtics, de dos cursos de durada. En el mateix curs acadèmic el centre docent aconsegueix el reconeixement de la Direcció General de Formació Professional per a distribuir els continguts dels dos cicles formatius superiors de manera que els coneixements dels dos cicles es puguin assolir en tres cursos acadèmics. Així doncs, des del curs 2002-2003, els alumnes dels cicles formatius superiors de la família es matriculen en un primer curs comú, decidint-se, en la matrícula de segon curs, per un dels dos cicles formatius. Els alumnes poden, en finalitzar el segon curs, sol·licitar la matrícula per al segon curs de l'altre cicle, de manera que en tres cursos acadèmics poden assolir les dues titulacions.

En el curs 2003-2004, el Departament d'Ensenyament autoritza a iniciar els estudis del Cicle Formatiu Mig d'Explotació de sistemes informàtics, de dos cursos de durada.

En el curs 2009-2010, el Cicle Formatiu Mig LOGSE d'Explotació de sistemes informàtics passa a ser substituït pel Cicle Formatiu Mig LOE de Sistemes microinformàtics i xarxes.

En el curs 2010-2011, el Cicle Formatiu Superior LOGSE d'Administració de sistemes informàtics passa a ser substituït pel Cicle Formatiu Superior LOE d'Administració de sistemes informatics en la xarxa.

En el curs 2011-2012, el Cicle Formatiu Superior LOE d'Administració de sistemes informàtics en la xarxa passa a ser substituït pel Cicle Formatiu Superior LOE de Desenvolupament d'aplicacions web i el Cicle Formatiu Superior LOGSE de Desenvolupament d'aplicacions informàtiques passa a ser substituït pel Cicle Formatiu Superior LOE de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

Tornar