CFM Sistemes microinformàtics i xarxes

Tornar

L’àmbit professional de treball

Aquest professional exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Les ocupacions i llocs de treball són:

a) Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
b) Personal tècnic de suport informàtic.
c) Personal tècnic de xarxes de dades.
d) Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
e) Comercials de microinformàtica.
f) Personal operador de teleassistència.
g) Personal operador de sistemes.

 

Tornar