CFS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tornar

L’àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
b) Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
c) Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Tornar