Instal·lacions

Tornar

La Família Professional d'Informàtica disposa de:

Aula IN01, amb 1 ordinador pel professor, 29 ordinadors pels alumnes i 2 impressores. En aquests ordinadors hi ha instal·lat:

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Programari de propòsit general (ofimàtica)
 • Programari específic per a desenvolupament
 • Màquines virtuals amb diversos sistemes operatius i programaris

Aula IN02, amb 1 ordinador pel professor, 29 ordinadors pels alumnes i 1 impressora. En aquests ordinadors hi ha instal·lat:

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Programari de propòsit general (ofimàtica)
 • Programari específic per a desenvolupament
 • Màquines virtuals amb diversos sistemes operatius i programaris

Aula IN03, amb 1 ordinador pel professor, 12 ordinadors pels alumnes i 1 impressora. En aquests ordinadors hi ha instal·lat:

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Programari de propòsit general (ofimàtica)
 • Programari específic per a desenvolupament
 • Màquines virtuals amb diversos sistemes operatius i programaris
 • Inclou també el taller de muntatge i desmuntatge per a grups reduïts

Aula IN04, amb 1 ordinador pel professor, 30 ordinadors pels alumnes i 1 impressore1. En aquests ordinadors hi ha instal·lat:

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Programari de propòsit general (ofimàtica)
 • Programari específic per a desenvolupament
 • Màquines virtuals amb diversos sistemes operatius i programaris

Les quatre aules estan integrades a la xarxa informàtica del centre

Per finalitzar, el centre disposa de tres aules d'informàtica per a utilització de totes les famílies professionals.