Professorat del curs 2019-2020

Tornar

Nom Mòduls que imparteix Responsabilitats en el centre
Brufau Junyent, Marc
 
M04-LLM de 1r. DAM
M09-PSP de 2n. DAM
M07-DWS de 2n. DAW
M08-DAW de 2n. DAW
M06-SI de 2n SMX (col·labora)
Tutor de 2n. DAW
Capacete Gallardo, Lluc
 

M05-XL de 1r. SMX
M02-BD-Bloc 1 de 1r. DAW

M04-LLM de 1r. DAW

Cotutor de 1r. SMX
Claramunt Riu, Xavier
 
M03-AO de 1r. SMX
M01-SI de 1r. DAW
M06-SI de 2n SMX (col·labora)
Tutor de 1r. SMX
Fontana Castillo, Amanda
 

M06-SI de 2n. SMX
M03-PRO-Bloc 1 de 1r. DAM

M07-SX de 2n. SMX (col·labora)

Tutor de 2n. SMX
Guixà Miranda, Isidre
www
M02-BD-Bloc 1 de 1r. DAM
M02-BD-Bloc 2 de 2n. DAM
M06-AD de 2n. DAM
M10-SGE de 2n. DAM
M03-PRO-UF3 per 2n. DAM - 2n. DAW

Cap de Departament

 

López Fernández, Jesús
www
M08-AW de 1r. SMX
M03-PRO de 1r. DAW
Coordinador Riscos Laborals
Marsal Roca, Ester
www

M14-DLP de 2n. SMX
M04-SOX de 2n. SMX /col·labora)
M02-BD-Bloc 2 de 2n. DAW
M03-PRO-Bloc 2 de 2n. DAM - 2n. DAW
M06-DWC de 2n. DAW

Cap de Seminari
Muñoz Cruz, Yian
 
M01-MME de 1r. SMX
M02-SO de 1r. SMX
Manteniment de tallers
Ollé Baeza, Pere
 

M03-PRO-Bloc 1 de 1r. DAW
M03-PRO-Bloc 1 de 1r. DAM

M07-SX de 2n. SMX (col·labora)

Tutor de 1r. DAW
Orellana Bech, Bernat
M05-ED de 2n. DAM - 2n. DAW
PROJECTE de 2n. DAM - 2n. DAW
M07-DI de 2n. DAM
M08-PMDM de 2n. DAM
M09-DIW de 2n. DAW
Tutor de 2n. DAM
Ortiz Jou, Jordi

M04-SOX de 2n. SMX
M07-SX de 1r. SMX
M01-SO de 1r. DAM

M06-SI de 2n SMX (col·labora)

Tutor de 1r. DAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar