CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS
 

Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. Una cèl·lula és la unitat mínima de vida. Les cèl·lules són microscòpiques, el que vol dir que no les podem veure a ull nu, però fan les funcions característiques de la vida: es nodreixen, es relacionen amb el medi i es reprodueixen. Les cèl·lules poden ser de tres tipus bàsics:

  • Cèl·lules vegetals: tenen membrana plasmàtica, paret cel·lular (de cel·lulosa), citoplasma amb orgànuls (un dels més importants és el cloroplast, al qual es fa la fotosíntesi) i nucli.
  • Cèl·lules animals: tenen membrana plasmàtica, citoplasma amb orgànuls i nucli. No tenen paret cel·lular ni cloroplasts.
  • Cèl·lules de bacteris: tenen paret cel·lular, membrana plasmàtica i citoplasma sense orgànuls. En comptes de nucli tenen una regió central que fa les seves funcions.

 

Segons la quantitat de cèl·lules que formen un organisme, podem distingir dos grans grups:

  • Organismes unicel·lulars, formats per una única cèl·lula
  • Organismes pluricel·lulars, formats per moltes cèl·lules, generalment milions i milions de cèl·lules.

Cèl·lules d'Elodea, una planta

Tots els éssers vius, des dels unicel·lulars més senzills fins als pluricel·lulars més complicats, realitzen tres funcions bàsiques, anomenades funcions vitals:
  1. La funció de nutrició: inclou la ingestió d'aliments, la seva digestió, l'intercanvi de gasos i l'excreció de substàncies de rebuig.
  2. La funció de relació: inclou la percepció d'estímuls de l'entorn i l'elaboració d'una resposta.
  3. La funció de reproducció: inclou la producció per part dels éssers vius d'organismes iguals a ells, de manera que les espècies es mantenen al llarg del temps.

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.