FORMULACIÓ I NOMENCLATURA
 

La matèria que ens envolta està formada gairebé sempre per una mescla de substàncies pures, cadascuna amb unes propietats físiques i químiques característiques.

Així, l'aire és una mescla de diverses substàncies pures: l'oxigen, el nitrogen, el vapor d'aigua, el diòxid de carboni, etc. L'ozò, la substància representada a la figura, és també una substància pura que podem trobar a l'aire.

Molècula d'ozò

Però no totes les substàncies pures són iguals:

  • N'hi ha que estan formades per un sol tipus d'àtoms, sols o units entre ells de diverses maneres (per exemple, l'ozò de la figura té tres àtoms d'oxigen units). En aquest cas parlem d'elements químics.
  • A d'altres casos hi trobem àtoms diferents units i es formen compostos químics, com l'aigua de la figura.

Molècules d'aigua

Ens ocuparem aquí d'una part de la química, la formulació i la nomenclatura dels elements químics i dels compostos químics. Deixarem, però, tota una família de compostos, els compostos del carboni que, per la seva complexitat, s'estudien a una branca especial: la química del carboni.
  • La formulació es refereix a escriure la fórmula d'un compost (també, com veurem, d'elements).
  • La nomenclatura es refereix a donar nom a aquestes fórmules.

El primer que cal, però, és conèixer els símbols amb els quals representem els elements químics. Si no els recordes els trobaràs a la taula periòdica dels elements.

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.