Els hidrurs
Els hidrurs són combinacions binàries de l'hidrogen amb un altre element, que pot ser metàl·lic o no metàl·lic.
 1. Hidrogen amb els elements dels grups 16 i 17: F, Cl, Br, I, S, Se i Te.
 • L'hidrogen té estat d'oxidació +1
 • El no metall té l'estat d'oxidació negatiu.
 • S'anomenen hidràcids, compostos que tenen caràcter àcid.
 • Formulació: HIDROGEN + NO METALL. L'hidrogen s'escriu a l'esquerra, abans del símbol del no metall: HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2Se, H2Te.
 • Nomenclatura: nom no metall -ur d'hidrogen.

HCl
Clorur d'hidrogen

H2S
Sulfur d'hidrogen

 1. Hidrogen mb la resta dels no metalls, com B, C, Si, N, P, As, Sb.
 • L'hidrogen té estat d'oxidació +1.
 • El no metall té l'estat d'oxidació negatiu.
 • Formulació: NO METALL + HIDROGEN. L´hidrogen s'escriu a la dreta, després del símbol del no metall. CH4, PH3, NH3.
 • Nomenclatura: tri, tetra,... hidrur de nom no metall, si bé també tenen noms especials.

PH3
Trihidrur de fòsfor
(fosfina)

NH3
Trihidrur de nitrogen
(amoníac)

 

 1. Hidrogen amb els metalls.
 • L'hidrogen té estat d'oxidació -1.
 • El metall té l'estat d'oxidació positiu.
 • L'estat d'oxidació dels metalls depèn del grup al qual pertany:
  • Grup 1, nombre d'oxidació +1
  • Grup 2, nombre d'oxidació +2
  • Grup 13, nombre d'oxidació +3
  • Grup 14, nombre d'oxidació +4
 • Formulació: METALL + HIDROGEN. L´hidrogen s'escriu a la dreta, després del símbol del metall. SnH4, AlH3, NaH.
 • Nomenclatura: tri, tetra,... hidrur de nom metall.

Més informació:
http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/apuntsino1.htm

NaH
Hidrur de sodi

AlH3
Hidrur d'alumini

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.