Els òxids
Els òxids són combinacions binàries de l'oxigen amb un altre element, que pot ser metàl·lic o no metàl·lic (excepte el fluor).
  1. Estats d'oxidació.
  • L'oxigen té estat d'oxidació -2.
  • L'altre element té l'estat d'oxidació positiu.
  • Els elements dels grups 1 i 2 tenen estats d'oxidació +1 i +2 respectivament, però la resta d'elements solen presentar diversos estats d'oxidació quan es combinen amb l'oxigen.

Nombres d'oxidació:

O
-2

Li, Na, K,...
+1

Be, Mg, Ca,...
+2

Resta d'elements
Variable

  1. Formulació.
  • ELEMENT + OXIGEN. L'element s'escriu en primer lloc, abans del símbol de l'oxigen.
  • S'escriuen els subíndexs necessaris per tal que els nombres d'oxidació s'anul·lin.
  • Exemple: Al (+3) + O (-2). Si la fórmula fos AlO, el compost quedaria amb una càrrega de +1, de manera que hem de combinar tres àtoms d'oxigen i dos d'alumini, per tal que el compost sigui neutre.

Més informació:
http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/apuntsino1.htm

 

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.