Nombre d'oxidació

Clica a "Següent" i t'apareixerà el símbol d'un element; en tornar a clicar, podràs comprovar els seus nombres d'oxidació.
Si hi ha algun element del qual ja saps els seus nombres d'oxidació, pots clicar "Esborra" i no tornarà a sortir, però podràs continuar estudiant la resta dels elements.

Na+1
Au+1, +3
F-1
S-2, +4, +6
Fe+2, +3
K+1
Cl-1, +1, +3, +5, +7
O-2
Se-2, +4, +6
Ni+2, +3
Mg+2
Hg+1, +2
B-3, +3
Sn+2, +4
As-3, +3, +5
Br-1, +1, +3, +5, +7
Al+3
Ca+2
Te-2, +4, +6
Co+2, +3
Fr+1
Bi+3, +5
Ge+2, +4
Ga+3
Pd+2, +4
Li+1
Ti+2, +3, +4
Cu+1, +2
Cd+2
C-4, +2, +4
Po+2, +4
Cr+2, +3, +6
Si-4, +2, +4
Ba+2
Cs+1
V+2, +3, +4, +5
Sb-3, +3, +5
Pb+2, +4
Ra+2
Rb+1
P-3 +3, +5
Sr+2
I-1, +1, +3, +5, +7
Be+2
Ag+1
H-1, +1
Mn+2, +3, +4, +6, +7
Pt+2, +4
Zn+2
N-3, +1, +2, +3, +4, +5