L'edat dels fons oceànics

Selecciona l'edat corresponent.

Les roques del fons oceànic

Els científics han pres mostres de les roques del fons de l'Atlàntic des de la seva costa est fins a la costa oest.
Després han estudiat quina edat tenen aquestes roques i han obtingut uns resultats que estan representats al gràfic següent:

edat_fons_ocea.gif
Les roques més antigues
Les roques del centre de l'oceà
Les roques que estan al costat de la costa africana
Les roques que es troben a 400 km des del centre de l'oceà
Les roques que es trobem a la costa americana