Les plaques tectòniques

Escriu les paraules corresponents o selecciona les opcions correctes.
Pots demanar una "Pista", però recorda que et baixarà punts.

Aquesta imatge representa un fragment de la superfície del nostre planeta. Cada placa litosfèrica està pintada d'un color diferent, i els seus marges estan marcats en negre.

exercici_plaques1.gif