INTRODUCCIÓ A LA TECTÒNICA DE PLAQUES
 

Després de dècades d'investigacions, tenim ara una idea una mica clara de com i perquè es mouen les plaques i com aquest moviment està relacionat amb els terratrèmols i els volcans.

Els principals actors són la litosfera i l'astenosfera. No són pas els únics, però sí els més importants. Recorda que:

  • La litosfera és la capa superior i rígida de la Terra. Ocupa l'escorça i la part superior sòlida del mantell. Està trencada en fragments que anomenem plaques litosfèriques, plaques tectòniques o, senzillament, plaques. El perímetre d'una placa és el seu marge i és també el seu límit amb les plaques veïnes.

http://es.wikipedia.org

  • L'astenosfera és la capa que es troba just sota la litosfera i, per tant, forma part del mantell superior. No és completament sòlida sinó plàstica i al seu interior tenen lloc els moviments de convecció.

Elaborada a partir de http://csc.gallaudet.edu/soarhigh/Qset3A.html

Què són els moviments de convecció?

La part de sota de l'astenosfera està més calenta que la part superior, la que està en contacte amb la litosfera. Es pensa que, com a conseqüència d'aquest fet i per trobar-se en un estat plàstic amb capacitat de fluir, els materials de l'astenosfera es mouen de manera circular, tal i com ho fa l'aigua quan la escalfem a un pot.

Observa la figura: l'aigua que s'escalfa al fons té tendència a pujar perquè en escalfar-se es torna menys densa. Però mentre va pujant es va refredant, de manera que quan és adalt està més freda que l'aigua del voltant i té tendència a baixar. Els moviments circulars que s'originen s'anomenen convectius.

 

http://pubs.usgs.gov/publications/graphics/Fig33.gif

Quina relació tenen els moviments convectius amb el moviment de les plaques?

Els materials de l'astenosfera que es mouen com a conseqüència de la convecció arrosseguen les plaques que estan a sobre.

Hi ha zones on contribueixen a separar les plaques... i zones on contribueixen al seu xoc.

Modificat de http://pubs.usgs.gov/publications/text/unanswered.html

Tots aquests moviments, les seves causes i les seves conseqüències els estudia la tectònica de plaques, i són els responsables de l'activitat sísmica i volcànica de la nostra Terra.


Torna a la pàgina principal