Les capes de la geosfera

Selecciona les opcions correctes.