L'ATMOSFERA
 

Per què és important conèixer aquesta capa de la Terra? Podríem pensar diverses raons, per exemple perquè:

 • Conté l'aire que respirem.
 • Sense l'aire no podríem volar (ni tampoc les aus), ni sentir les paraules i la música.
 • L'atmosfera evita que certes radiacions solars perjudicials per a la vida arribin a la superfície terrestre (has sentit a parlar del "forat" a la capa d'ozò?)
 • ... Quines més?

L'aire i l'atmosfera

L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra. Sovint diem que l'atmosfera "està formada per l'aire". Abans de continuar, però, hem de fer una petita distinció: una cosa és l'aire tal i com el podem tocar aquí, arran de terra, i una altra cosa és l'atmosfera. És a dir, no tota l'atmosfera està formada per aire:

 • L'aire és una mescla de diferents substàncies en estat gasós, principalment nitrogen, oxigen, argó, diòxid de carboni i aigua.
 • L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra. De fet, és un conjunt de capes concèntriques que tenen diferències pel que fa a la seva composició i a les seves propietats.

L'aire, és a dir, la mescla de nitrogen, oxigen, argó, diòxid de carboni i aigua (principalment) que ens envolta, només el trobem en els primers 90 km de l'atmosfera. Per sobre d'aquests 90 km d'aire l'atmosfera té capes de composició molt diferent, representades a la figura:

Les capes principals de l'atmosfera

Ens fixarem ara en els primers 90 km d'atmosfera, és a dir, els ocupats per l'aire, que són els que més ens interessen. Què hi trobem?

 • Els primers 10 km formen la troposfera.
  • La temperatura va descendint, ja que ens estem allunyant del focus de calor que escalfa l'aire: la Terra (recorda que als cims de les muntanyes fa més fred que a nivell del mar).
  • És la capa més important per a nosaltres, ja que conté els gasos que fan possible la vida: l'oxigen per a la respiració i el diòxid de carboni per a la fotosíntesi.
  • També és la capa en la qual es produeixen tots els fenòmens meteorològics.

   

 • Per sobre de la troposfera es troba l'estratosfera, que arriba fins a uns 50 km sobre la Terra.
  • La temperatura deixa de baixar, durant uns quilòmetres es manté constant i després comença a pujar, i es manté pujant fins als 50 km més o menys.
  • A l'estratosfera l'aire es mou horitzontalment, en "capes" (estrat vol dir capa), no verticalment.
  • Entre els 20-25 km es produeix un fenomen molt important per a la vida a la Terra, la formació de l'ozó: l'oxigen de l'aire (O2) absorbeix les radiacions ultraviolades
   (UV) que ens arriben des del Sol i es transforma en ozó (O3) que, en tornar a absorbir radiacions UV es transforma de nou en oxigen. L'absorció de la radiació UV és molt important per a la vida a la Terra, ja que aquest tipus de radiacions són perjudicials per als éssers vius. L'absorció d'energia de les radiacions és, d'altra banda, la responsable de l'augment de temperatura a l'estratosfera.

   

 • La mesosfera es troba per sobre de l'estratosfera. En aquesta capa la temperatura torna a baixar fins a uns 80 km, límit que marca l'inici de la termosfera, on la temperatura torna a pujar.
En resum...
L'aire es troba als primers 90 km de l'atmosfera, que estan dividits en capes de diferents propietats. Les més importants són la troposfera, que està en contacte amb la superfície terrestre i és on es produeixen els fenòmens meteorològics, i l'estratosfera, que conté la capa d'ozó que ens protegeix de les radiacions ultraviolades del Sol.

 

Material elaborado por Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.