Processos interns i processos externs

Selecciona les opcions correctes.