LA GRALLA

Activitat 1

Primerament cal que us reuniu tots els membres del grup per veure quines tasques cal fer i com us repartiu la feina.
Us cal descobrir tot el que conforme l'instrument d'on ve, qui el fabrica, les parts... Aniria bé tenir imatges.
Hauríeu de buscar informació sobre com sonen i visualitzar alguna audició que hi participés el vostre instrument.
També caldrà començar a posar-se les piles amb el processador de textos per veure com podem fer l'article i l'entrevista.
Repartiu-vos la feina per parelles entre tots els membres del grup i trieu un coordinador o coordinadora general.

Activitat 2

A continuació caldrà que els diferents equips del grup, us poseu en marxa. Heu d'anar completant aquest esquema entre tots els equips.

Els investigadors de camp consultaran al seu entorn si hi ha algú proper que toqui amb l'instrument. Passaran les dades als redactors i començaran a elaborar l'entrevista per fer al grup o persona que han trobat.

Els fotògrafs aniran a fotografiar la gralla, i sinó la buscaran per Internet o ens altres suports, escanejaran les imatges i les guardaran. Quan acabin ajudaran als redactors a redactar l'article.

Cal que sigueu ordenats amb el material. Una de les primeres coses que heu de fer és crear, a l'ordinador que utilitzeu per treballar, una carpeta on anar-hi desant tot el material que aneu recollint i que us servirà per fer el treball final.

Mentrestant els redactors es reuniran i començaran a organitzar i redactar la informació que els vagi arribant.

Enllaços i correus per consultar

informació instrument http://grups.blanquerna.url.edu/m46/catalans/gralla.htm

Grallers http://www.salle.url.edu/~xavimm/grallers/grallers.htm

sons http://ccf.intercomgi.com/lagralla.htm

Sans Luthier (tipus de gralles) http://www.sansluthier.net/

Grallers de Figueres http://www.gegantsdefigueres.org/grallers.htm

El so de la gralla http://lafura.cat/castells/gralla.asp

Videos

Repertori casteller1 http://www.youtube.com/watch?v=uvUtkYhlF-U

colles gralleres: http://www.youtube.com/watch?v=4pWP5g6uKFM

mostra de grallers http://www.youtube.com/watch?v=pmYVOft-eS0&feature=related

Nom propis: Cesc Sans (Luthier), Jaume Arnella (jaume@jaumearnella.com)

Activitat 3

Una vegada tingueu tota la informació recollida haureu d'acabar d'organitzar-la. Entre tots decidireu quins apartats heu d'incloure l'article i l'entrevista.

Féu un esbós sobre paper. Trieu les imatges i redacteu els textos definitius.

Activitat 4

Passeu tota la informació al processador de textos.
Modifiqueu la mida i la forma de les fotografies i dibuixos en funció de l'espai que tingueu.

Per fer l'article heu d'utilitzar columnes i quadres de text. També heu de saber insertar imatges. Els estils us poden facilitar la feina. Si encara no els heu fet servir, ara teniu una bona ocasió per aprendre'n. Practiqueu i demaneu ajuda a la mestra o al mestre.

Activitat 5

Haureu de presentar el vostre treball a la resta de la classe i explicar el procés que heu seguit per arribar l'article i l'entrevista final. Caldrà que justifiqueu la tria dels diferents apartats que heu decidit incloure en l'article.
Podeu proposar als vostres companys alguna activitat conjunta, per exemple la visualització o l'audició del vostre instrument, per reforçar el seu coneixement.

Activitat 6

Ensenyar a la resta del centre el que heu après.

Penjar a internet la feina feta sino teniu espai web propi podeu enviar un correu a la Immaculada Tubau (itubau@xtec.cat) i l'afegirà a un blog amb tots els materials realitzats per altres centres.