AVALUACIÓ

 


ATENCIÓ: Alumnes, tingueu en compte els diferents apartats de l’avaluació des del començament i també durant la realització de les diferents activitats, així podreu millorar les vostres tasques.
Quan hageu acabat contesteu individualment aquesta graella d'avaluació.
Marqueu l'opció que s'acosti més a com hagi anat el vostre treball i lliureu-la a la mestra o al mestre.
Després comentarem conjuntament les valoracions de cadascun i cadascuna..

 


 


Podria estar millor

1

Correcte

2

3

Molt bé

4

Puntuació

 Treball en grup

Ens ha costat força repartir-nos i organitzar la feina. Ha calgut la intervenció del professorat.

Ens ha costat estar d'acord en el repartiment de tasques. El coordinador ha hagut d'intervenir.

El grup ha funcionat bé, però el repartiment de les feines ha estat una mica desigual i l'opinió d'uns s'ha valorat més que la d'altres.

El grup ha funcionat molt bé. Ens hem repartit les tasques, hem compartit la informació i hem decidit conjuntament.

 

 Navegació per internet

Ens ha costat molt trobar la informació que buscàvem. Hem hagut de demanar ajuda.

 Hem trobat informació, però ens ha costat seleccionar-la i triar la que necessitàvem.

 Hem trobat i seleccionat la informació suggerida.

 Hem trobat molta informació a part de la proposada i hem seleccionat la més significativa.

 

Contingut del treball

La informació que donem no és prou clara, està desordenada o és insuficient.

Donem la informació però de manera dispersa.

La informació és correcta però no arriba al públic a qui va adreçada.

La informació ha arribat de manera clara i precisa.


Valoració global

No estic gaire satisfet/a del treball realitzat.

El treball ens ha quedat regular.

El treball ens ha quedat bé.

Estic molt content/a de com ens ha quedat el treball.