Audiollibre de La Plaça del diamant de Mercè Rodoreda (frament).
http://versiorac.blogpsot.com

Audiollibre de Demà a les tres de la matinada de Pere Calders.
http:// versiorac.blogpsot.com

Audiollibre (fragment) de Postals d'Itàlia de Jordi Sarsanedas.
http//versiorac.blogspot.com

AUDIOLLIBRES

Audiollibre (fragment) del Llibre de les Meravelles de Vicent Andrés Estellés.
h
ttp://versiorac.blogspot.com