LES CARES D'EN DALÍ...
Busca les parelles amb el menor nombre d'intents possibles.