Mirant i estudiant el cel

This crossword was created by immaculada.v [arrova] gmail.com with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2  3         
               
4  5     
           
  6         
             
     
     
     
     
  7         
             
8       
         
  9           
               
     
     
10                 
                   

Across

  1. La Terra, Mercuri i Venus en són.
  2. Vehicle que és llançat a l'espai per fer exploracions científiques.
  3. Qualsevol cos celeste que hi ha al firmament.
  4. És l'únic satèl·lit de la Terra.
  5. Un astre que fa molta llum i que il·lumina la Terra.
  6. Un de molt conegut és el Halley.
  7. Una persona que va en una nau espacial.

Down

  1. L'estudi de les relacions i les influències que poden haver-hi entre els astres i les persones.
  2. La ciència que estudia els cossos celestes i els seus moviments, la seva posició, la seva naturalesa...
  3. Astres que brillen al cel amb llum pròpia.


This crossword puzzle was created by immaculada.v [arrova] gmail.com with EclipseCrossword. Try it today—it's free!