Serveis públics - 1

This crossword was created by immaculada.v [arrova] gmail.com with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
E J
    3
S U B
  4           
C E S T A C I Ó
     
O J B
     
L A L
5          6       
A J U N T A M E N T I
   
U O
7                   
C O M I S S A R I A T
     
O E E
     
R U C
   
R A
8             
A E R O P O R T
 
U
9             
H O S P I T A L

Across

  1. Lloc on s'aturen els trens, els metros i els autobusos.
  2. Institució formada per un alcalde o una alcaldessa i uns regidors que governen un poble o una ciutat.
  3. La gent hi va a presentar denúncies i a treure's el carnet d'identitat.
  4. Instal·lacions i pistes que permeten als avions de passatgers i de mercaderies aterrar i enlairar-se.
  5. En aquest servei hi ha els aparells i el personal mèdic necessari per a atendre i curar les persones malaltes o ferides.

Down

  1. Lloc on es fan classes i les persones van a aprendre.
  2. És el lloc on se celebren els judicis.
  3. Lloc on hi ha llibres ben ordenats i col·locats a fi que la gent els pugui consultar o llegir.
  4. Lloc on es guarden i es poden veure obres d'art, objectes antics, joies, vestits...
  5. El servei que s'encarrega de transportar i repartir les cartes i paquets que la gent envia.


This crossword puzzle was created by immaculada.v [arrova] gmail.com with EclipseCrossword. Try it today—it's free!