MEMÒRIA VISUAL

MEMÒRIA VISUAL

El joc consisteix a fer clic a la darrera icona que apareix en el panell.

Al començament és molt fàcil, però el joc es fa ràpidament molt difícil. Demana una memòria visual excepcional per arribar a les 100 icones.

 


Trobareu altres jocs i recursos per a les vostres webs o blogs a:
http://www.komcitiz.com/JL/index.php