MORPION

MORPION

No deixis que l'ordinador marqui 5 quadrats en línia, ni en horitzontal, ni en vertical, ni en diagonal.

Tu jugues amb X
i l'ordinador amb O


Trobareu altres jocs i recursos per a les vostres webs o blogs a:
http://www.komcitiz.com/JL/index.php