QUADRAT MÀGIC (1)

Coloqueu els números de l'1 al 9 als forats, de manera que si sumeu els números de qualsevol rengle, de qualsevol columna o de qualsevol diagonal el resultat sigui sempre 15

Ompliu tots els forats sense repetir cap número, després pitgeu "Comprovar" per comprovar les vostres respostes. Utilitzeu el botó "Pista" si voleu una ajuda. Si demaneu ajuda o pistes perdreu punts. Aneu alerta!

bookbag.gif
.. ..
.. ..
.. ..
.. 3 ..
.. 5 ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..