QUADRATS MÀGICS

Ompliu els forats de manera que, si sumeu els números de qualsevol rengle
o els de qualsevol columna, el resultat sigui sempre 50

Ompliu tots els forats sense repetir cap número, després pitgeu "Comprovar" per comprovar les vostres respostes. Podeu utilitzar el botó "Pista" si voleu una ajuda. Si demaneu pistes perdreu punts. Aneu alerta!

grandma.gif
.. 13 .. .. .. .. 20 .. .. 11 ..
.. 19 .. .. .. .. 14 .. .. 5 ..
.. .. .. 15 .. .. .. .. 18 ..
.. .. .. 17 .. .. 7 .. .. ..