CALCULEU MENTALMENT I OMPLIU ELS FORATS...

Ompliu tots els forats, després pitgeu "Comprovar" per comprovar les vostres respostes. Podeu utilitzar el botó "Pista" per a demanar ajuda. Si demaneu ajuda o pistes perdreu punts. Aneu alerta!

060604 001.jpg
.. 3 ..
+
...6...
+
...5...
=
+
........
+
........
+
........
...+...
7
+
10
+
4
=
+
......
+
........
+
........
+
8
+
6
+
4
=
=
......
=
........
=
........
=
+
+
=