Què tenim per menjar?
Aparella cada imatge amb una paraula.