Coloqueu al requadre de l'esquerra i de forma ordenada
les peces del requadre de la dreta.
Si voleu realitzar el TRENCACLOSQUES amb més dificultat
augmenteu el número de files i columnes.