VA D'OCELLS...

Busca les parelles amb el menor nombre d'intents possibles.