L'Institut realitza actualment la següent oferta formativa a col·lectius singulars:

Nom Cicle Formatiu Nom unitat formativa
Hores totals
Hores setmana
Horari
Inici
Final
Places
CFGM Mecanització UF 6: Soldadura
51
3
Dx d'11,30 a 14,30h.
20 de gener
3 de juny
3
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

UF 3: Elaboració avançada de documents de textos

30
5
Dilluns d'11,30 a 14,30h. i Dimarts de 8 a 10h.
13 de nov.
14 de gener
2
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

UF 4: Elaboració avançada de documents de càlcul.

30
15 de gener
2 de març
2
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

UF 5: Elaboració avançada de documents amb bases de dades.

35
2 de març
29 d'abril
2
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes UF 6: Tractament d’imatge i vídeo – Presentacions.
30
30 d'abril
3 de juny
2
---