L'Institut pot validar la formació impartida per empreses o entitats per Unitats Formatives dels Cicles Formatius. L'objectiu de la validació és establir vincles entre aquesta formació i la formació professional del sistema educatiu. El reconeixement d'aquests vincles fa possible que les persones que superen la formació puguin gaudir dels efectes acadèmics de la formació professional del sistema educatiu.