La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials permet a les persones adultes posar en valor els aprenentatges que han adquirit i que, al mateix temps, tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Procés tancat: Periòde de validació de l'experiència laboral, segon semestre de l'any 2011: calendari provisional del procés.

 


Procés tancat: Periòde de validació de l'experiència laboral, segon semestre de l'any 2010: calendari del procés.

Procés tancat: Periòde de validació de l'experiència laboral, primer semestre de l'any 2011: calendari del procés.