Qualifica't-Àgora

Departament d'Educació

El programa "Qualifica't" està pensat per a què les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats.

Els tres àmbits d'acció del programa són:

Totes les persones que participen en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació professional.

Més informació

Accés a la web del programa Qualifica't del Departament d'Educació

Accés a la web del programa Qualfica't de GenCat.