El dimecres 7 de març de 2007 hem signat un conveni de col·laboració entre

l'Institut, l'empresa asepeyo (sp) i l'organització creu roja.

a LA TAULA ESTAVEN PRESENTS EL SR. ALBERTO GUTIÉRREZ CAP DE DEPARTAMENT DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ, LA SRA. GLÒRIA FONTAN DE LA DIRECCIÓ DE PERSONAL D'ASEPEYO, EL SR. Joan Miquel Culillas PRESIDENT DE CREU ROJA CORNELLÀ I EL DIRECTOR DE L'INSTITUT, EL SR. ANTONI MORALES.

L'ACTE HA ESTAT ORGANITZAT PEL SR. EMILIO CARREÑO CAP DEL SEMINARI DE RISCOS PROFESSIONALS I EL PROFESSOR JORDI MENGUAL RESPONSABLE DEL CENTRE INTEGRAL PER A LA FABRICACIÓ D'AUTOMÒBILS DEL BAIX LLOBREGAT A L'INSTITUT.