El dimecres 13 de desembre de 2006 hem signat un conveni de col·laboració entre

l'Institut i l'empresa Cotronic