El dimecres 8 de novembre de 2006 hem signat un conveni de col·laboració entre

l'Institut i l'empresa everis