El dimecres 12 de març de 2008 l'institut signa un conveni de col·laboració amb l'empresa

abantia