Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

ARRANJAR I DONAR FORMAT A UN TEXT 

Objectius

Continguts

Entendre textos escrits.

Llegir, entendre el significat i identificar les parts d'un text desordenat.

Familiaritzar-s'hi i conèixer l'existència i la funció dels editors de textos.

Aproximar-se a l'enteniment de l'estructura de directoris d'una unitat informàtica.

Recuperar un text des d'un arxiu informàtic.

Modificar textos escrits, movent o copiant algunes de les seves parts.

Modificar textos escrits, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar el text en un fitxer amb nom diferent de l'original.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Comprensió d'un text.

Reconeixement de les parts d'un text narratiu.

Reconstrucció d'un text desordenat.

Obertura d'un editor de textos.

Aproximació a l'estructura de directoris d'una unitat informàtica.

Recuperació d'un text des d'un arxiu informàtic.

Reconstrucció d'un text desordenat fent servir les funcions de l'editor de textos: trasllat i còpia de blocs de text.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius a l'alineació del text.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius als estils de lletra: negreta, cursiva i subratllat.

Modificació d'un text aplicant diferents formats relatius a la grandària i al tipus de lletra.

Enregistrament d'un arxiu amb un nom diferent de l'original.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Recomposició del text objecte de la pràctica. (Opcional)

 

Dossier de treball de la Pràctica 1.

Fitxer text1.doc

Suggeriments metodològics

La pràctica que presentem està pensada per ser feta amb alumnes que no han tingut un contacte massa sistematitzat amb editors de textos en general i amb el WORD en particular. Segons el treball realitzat prèviament pels alumnes amb eines informàtiques en general es pot obviar la part dedicada a l'accés a l'editor i a la recuperació d'un fitxer. El mateix s'esdevé amb l'explicació sobre l'estructura de directoris. Si els alumnes tenen un coneixement previ de l'editor pot resultar que la pràctica quedi curta; en aquest cas, convindria tenir preparada feina alternativa o complementària.

Si es creu necessari (especialment si es preveu que a l'aula informàtica això pot dificultar el treball posterior) es pot realitzar l'ordenació del text a l'aula ordinària perquè d'aquesta manera la feina davant de l'ordinador resultarà més profitosa i tant el mestre com els alumnes es podran dedicar exclusivament al tractament informàtic de l'escrit.

Cal insistir que en aquesta pràctica el que fem és desplaçar línies senceres i no blocs de text; per això es fa especial incidència en la selecció de línies. En el cas de fer la selecció arrossegant el ratolí -encara que s'agafi tota la línia-, el resultat a l'hora de situar el text al lloc desitjat serà diferent del previst i caldrà fer-hi retocs i modificacions a les línies per tal que quedin com convé.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

La pràctica està pensada per tal que la realitzin, si s'escau, dos alumnes, l'un darrere de l'altre. La segona execució, doncs, es pot fer deixant els alumnes treballant pel seu compte, amb un control més distant per part del mestre.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

ARRANJAR I DONAR FORMAT A UN TEXT

 Observeu aquest text:

 sempre tan pobre que només els va deixar una miserable herència. Però Càssim de seguida va

Això passava en una vila de l'allunyada Pèrsia, quan el temps caminava a poc a poc, sense

saber-se'n sortir i es va casar amb una dona rica, de manera que després de quatre dies s'havia

ALÍ BABÀ

convertit en un dels veïns més rics del poble.

presses. Càssim i Alí Babà eren dos germans que acabaven de perdre el pare. El vell havia estat

Està desordenat. Heu d'aconseguir que quedi ben endreçat i ben presentat. Per fer-ho haureu de seguir els següents passos.

 Obrir l'editor de textos

Per entrar a l'editor de textos fareu servir aquesta ruta:

Alumnes / Cicle superior / 0_Editors de textos / Microsoft Word

[O qualsevol altra que es determini]

 Recuperar o obrir un document

Per obrir un document ja existent podeu fer, per començar, dues coses:

 desplegar el menú Archivo / Abrir...; o bé

 clicar sobre la icona

Apareixerà un quadre de diàleg com ara aquest:

Obriu ara la finestra Buscar en i seleccioneu A:. Hi veureu un document que es diu text1.doc.

Seleccioneu-lo clicant una vegada sobre el nom amb el ratolí i quan estigui seleccionat feu-hi un doble clic.

Si heu fet tot bé, tindreu a la pantalla de l'editor de textos el document ja obert.

 Fer modificacions al text: ordenar-lo

Ara que ja el teniu, heu de fer les modificacions necessàries per ordenar-lo; així, doncs, haureu de canviar de lloc i situar correctament cada una de les línies del text. Primer haureu de decidir quin és el títol del conte; tot seguit esbrineu l'ordre de la resta de les línies. 

Un cop seleccionada una línia, cliqueu al botó (Cortar)

Ara, feu un clic al lloc on vulgueu portar la línia i un cop tingueu allà el cursor, premeu el botó (Pegar). Ara ja la tindreu al lloc on volíeu.

Repetiu aquesta operació tantes vegades con calgui fins a tenir tot el text ordenat. 

 Fer modificacions al text: donar-li format.

Ara que teniu endreçat el text, fareu que algunes paraules o frases siguin una mica diferents per tal de ressaltar-les de les altres. Concretament, el que fareu serà:

A. Centrar el títol

Situeu el cursor en la línia on es troba la paraula i cliqueu al botó que centra el text .

B. Posar en negreta el títol

Seleccioneu la paraula i cliqueu al botó

C. Augmentar la grandària del títol a 18 i canviar el tipus de lletra a Comic Sans

Aprofitant la selecció anterior, cliqueu en els triangles invertits i canvieu al tipus de lletra Comic Sans i a la mida 18.

D. Subratllar els noms propis

Seleccioneu cada un dels noms i cliqueu al botó  

E. Posar en cursiva els noms propis

Seleccioneu cada un dels noms i cliqueu al botó  

 Desar el document canviant el nom

Un cop fetes les modificacions, cal desar el document, no sigui que es perdi la feina que heu fet. Per diferenciar el treball del de la resta dels companys, canviareu el nom del document.

Per fer-ho, obriu el menú Archivo / Guardar como; sortirà un quadre de diàleg semblant al que heu vist per obrir el document. A Guardar en busqueu la unitat A: i seleccioneu-la.

On diu Nombre de archivo, escriviu el nou nom de l'arxiu segons la següent pauta: el nom seguit del nombre 1. Per exemple, si et dius Daniel hauràs de desar el document amb el nom daniel1. Després de posar el nou nom a l'arxiu, només falta clicar al botó de la dreta que diu Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. És molt senzill i es pot fer de dues maneres:

    1. Menú Archivo / Salir.
    2. O bé clicant sobre la icona que trobareu a l'angle superior dret de la pantalla. 

 

 

TEXT1.DOC     Tornar

sempre tan pobre que només els va deixar una miserable herència. Però Càssim de seguida va

Això passava en una vila de l'allunyada Pèrsia, quan el temps caminava a poc a poc, sense

saber-se'n sortir i es va casar amb una dona rica, de manera que després de quatre dies s'havia

ALÍ BABÀ

convertit en un dels veïns més rics del poble.

presses. Càssim i Alí Babà eren dos germans que acabaven de perdre el pare. El vell havia estat

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000