Tornar a la pŕgina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

 

CAPTURAR UNA NOTÍCIA A INTERNET

Objectius

Continguts

Fer una primera aproximació a Internet.

Conèixer i familiaritzar-se amb un navegador.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques d'un navegador.

Aproximar-se a la comprensió de què és una pàgina web.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques de les pàgines web.

Navegar per Internet a través de les pàgines de diferents diaris electrònics.

Triar una notícia d'alguna de les pàgines dels diaris

Copiar el text de la notícia.

Enganxar la notícia copiada en l'editor de textos.

Sortir del navegador.

Enregistrar el document amb el text de la notícia capturada.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del valor d'Internet com a font d'informació.

Sistematitzar les funcions treballades amb el navegador i amb l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Primera aproximació a Internet.

Comprensió de què és Internet i què és una pàgina web.

Coneixement de la utilitat d'un navegador.

Navegació per diverses pàgines web.

Tria d'una notícia d'un diari electrònic.

Selecció i còpia del text de la notícia triada.

Obertura de l'editor de textos.

Realització de la rutina necessària per tal d'enganxar el text de la notícia en l'editor de textos.

Enregistrament del document creat a l'editor de textos amb el text de la notícia.

Tancament del navegador.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb el navegador i amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter de font d'informació d'Internet.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A realitzar pel mestre: (si no se'n disposa)

Preparar a l'ordinador una sèrie d'accessos als diaris als quals es vol entrar.

A l'aula ordinària: (opcional)

Xerrada amb els alumnes per tal de copsar què saben d'Internet i quina experiència en tenen.

Realitzar un treball sobre la notícia com a tipologia de text. Es pot plantejar de diferents maneres, però és fonamental que quedin clars almenys els conceptes de titular, entrada i cos de la notícia.

 Dossier de treball de la Pràctica 3.

Suggeriments metodològics

Els dos primers punts de la pràctica estan exposats en funció de la configuració dels escriptoris de l'Escola Pública Sant Vicenç. Evidentment, cada un dels possibles usuaris de les sessions, els haurà d'adaptar a les característiques dels seus equips.

La realització d'aquest pràctica requereix disposar d'un accés a Internet evidentment, però també és important que tots els ordinadors de l'aula informàtica hi puguin accedir alhora. Hi ha programari que possibilita aquest fet; però en cas de no disposar-ne, es pot treballar amb pàgines congelades prèviament. Aquesta última opció limita bastant el camp de navegació, però no impedeix en essència la realització del treball.

També és necessari que els ordinadors disposin d'un accés directe a una pàgina web que posi a l'abast de l'alumnat l'entrada als diaris amb els quals es treballarà. Resulta millor així que no fer que els alumnes escriguin les adreces al navegador. En qualsevol cas al web de la XTEC hi ha una pàgina que disposa d'uns quants enllaços a diferents mitjans de comunicació; l'adreça és:

http://www.xtec.es/recursos/websmon/mitjans.htm

És convenient que, abans d'iniciar la pràctica, es faci una xerrada amb els alumnes en relació a Internet per tal de saber què en saben i quin ha de ser el punt de partida exactament. Pot resultar molt útil a l'hora d'iniciar la feina a l'aula informàtica. Nosaltres proposem que es plantegi com una activitat prèvia.

Un altre aspecte important és que els alumnes tinguin clares les diferents parts de la notícia. Aquest coneixement els facilitarà la navegació pel diari. Nosaltres proposem que, si no s'ha fet amb anterioritat, es porti a terme una activitat a l'aula ordinària on es treballin almenys els conceptes de titular, entrada i cos de la notícia. Tampoc no cal dedicar més d'una sessió a aquesta qüestió; almenys des del punt de vista de la nostra proposta de treball amb les eines informàtiques, perquè el que interessa és que tinguin els coneixements suficients per tal de garantir un resultat satisfactori.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. L'accés al diari electrònic cal fer-lo tots alhora; un cop cada alumne es trobi allà on volia, la navegació es podrà fer de forma més lliure; finalment, creiem que és important que en un moment donat tots tinguin la notícia triada per tal de procedir, ara sí de forma conjunta, a la selecció, la còpia i l'enganxat a l'editor de textos.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

CAPTURAR UNA NOTÍCIA A INTERNET 

 Obrir el navegador d'Internet 

El navegador d'Internet és un programa que ens permet moure'ns per la xarxa d'Internet i visualitza les pàgines web.Una pàgina web és un lloc on es pot trobar informació de tot tipus, escrita, visual i, fins i tot, sonora; s'hi accedeix per mitjà de la línia telefònica i necessita d'un programa especial, anomenat navegador, per tal de ser visualitzada.

Per obrir el navegador seguireu aquesta ruta des de l'escriptori:

Alumnes / Cicle Superior / 6_Altres / Navegar

O bé, fareu doble clic sobre la icona Navegador que trobareu a l'escriptori.

[O qualsevol altra fórmula que es determini]

S'obrirà el navegador d'Internet i veureu la pàgina web de la nostra escola. Ara, però, no ens hi entretindrem.

Premerem sobre el botó Preferits i buscarem Mitjans de comunicació

 Entrar a un diari

Trieu si el mitjà de comunicació ha de ser en català o en castellà i, d'entre els que hi surten, cliqueu sobre algun. 

 Navegar per la web del diari i triar una notícia

Ja estareu a la web del diari; un cop allà podreu estar una estona navegant per ell.

Per veure les diferents seccions i canviar de pantalla solament cal clicar sobre els elements on aparegui una mà amb un dit estès com ara aquest:

Per tornar endarrere es pot fer clic a la icona Anterior del navegador

Després de navegar durant una estona, trieu una notícia d'entre les que heu vist. Procureu que no sigui massa llarga.

 Capturar la notícia

El següent serà copiar (o capturar) el text de la notícia. Els passos són:

 Situar el cursor on es vol començar a capturar el text.

 Seleccionar el text clicant el botó esquerre i arrossegant el ratolí.

 Menú Edició / Copiar del navegador.

 Obrir l'editor de textos seguint la ruta habitual

 A l'editor de textos, enganxar-hi el que s'ha copiat clicant sobre la icona  

 Desar el document

Ara cal assegurar que la notícia que heu "pescat" no es perdi. Per tant, desareu el document. Recordeu com es fa per guardar un arxiu que no té nom?

Cliqueu al menú Archivo / Guardar como; i sortirà un quadre de diàleg. Obriu la unitat A:. On diu Nombre de archivo, escriviu el nou nom de l'arxiu segons la següent pauta: el nom seguit del nombre 2. Per exemple, si et dius Daniel hauràs de desar el document amb el nom daniel2. Després de posar el nou nom a l'arxiu, només falta clicar al botó de la dreta que diu Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. És molt senzill i es pot fer de dues maneres:

    1. Menú Archivo / Salir.
    2. O bé clicant sobre la icona que trobareu a l'angle superior dret de la pantalla. 

 Sortir del navegador

Finalment cal abandonar el navegador fent el mateix que amb l'editor de textos.

 Tornar a la pŕgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000