Tornar a la pàgina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

LA CORRECCIÓ DE TEXTOS (1)

Objectius

Continguts

Recuperar un text des d'un arxiu informàtic.

Completar paraules afegint-hi determinades grafies, aplicant les regles d'ús corresponents.

Usar verificadors ortogràfics (diccionaris correctors) per comprovar la correcció de les paraules completades.

Conèixer algunes de les possibilitats dels correctors ortogràfics.

Introduir, si s'escau, modificacions i ampliar els diccionaris i els verificadors informàtics.

Enregistrar les modificacions canviant el nom del fitxer.

Imprimir un document.

Sortir de l'editor de textos.

Adquirir hàbits de comprovació ortogràfica amb eines informàtiques.

Valorar l'ús i la utilitat dels diccionaris informàtics en l'aprenentatge de l'ortografia.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Recuperació d'un text des d'un arxiu informàtic.

Els correctors ortogràfics.

Regles d'ús de determinades grafies.

Utilització de diccionaris informàtics per tal de comprovar la correcció d'un text.

Coneixement d'alguna de les possibilitats dels correctors ortogràfics.

Enregistrament de les modificacions canviant el nom original del document.

Impressió d'un document.

Sortida de l'editor de textos.

Adquisició d'hàbits de comprovació ortogràfica amb eines informàtiques.

Valoració positiva de la utilitat dels diccionaris informàtics en l'aprenentatge de l'ortografia.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

Dossier de treball de la Pràctica 6.

Fitxer conte1.doc.

Suggeriments metodològics

Cal assegurar que l'editor de textos compta amb les eines de correcció en català. Si no se'n disposa es poden trobar a la següent adreça:

http://www.xtec.es/~fbusquet/catala/index.htm

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

LA CORRECCIÓ DE TEXTOS (1)

Les activitats que us proposem tot seguit tenen a veure amb una qüestió molt important: la correcció d'un text. Quan escrivim ens podem equivocar i si no fem una revisió del nostre escrit podem cometre greus errades. Els editors de textos ens poden ajudar a corregir una bona part dels nostres errors d'escriptura.

Si seguiu el passos que teniu tot seguit, aprendreu a utilitzar les eines de correcció de l'editor de textos.

 Recuperar el document de treball

Per obrir el document de treball heu de seguir els següents passos:

  1. Obrir l'editor de textos
  2. Clicar el menú Archivo / Abrir...(o la icona )
  3. Obrir la finestra Buscar en i seleccionar A:
  4. Seleccionar el document que es diu conte1.doc
  5. Fer-hi un doble clic. 

 Completar paraules amb b o v

En obrir el document trobareu un conte peruà: La llegenda de Huascarán. Hi ha un problema, però. Al quart paràgraf notareu que hi ha paraules incompletes: els falta una b o una v. Heu de completar-les i procurar que sigui correctament.

Com s'ha de fer?

Feu el mateix a totes les paraules i veureu com és de ràpid i senzill. 

 Corregir automàticament les errades

Ara caldria que comprovéssiu si heu comès alguna errada. I per fer-lo us ajudareu del corrector ortogràfic de què disposa el vostre editor de textos. Teniu dues opcions que porten al mateix lloc:

  1. Clicar la icona ; o bé
  2. obrir el menú Herramientas / Ortografía y gramática...

En els dos casos apareixerà el següent quadre:

Les opcions amb les quals treballareu inicialment seran les següents:

 • Finestra No se encontró: hi trobareu les paraules que segons el diccionari no són correctes.
 • Finestra Sugerencias: aquí el diccionari proposa solucions a la paraula que ha trobat incorrecta; si hi ha més d’una suggerència, haureu de seleccionar la que creieu que és la bona.
 • Botó Cambiar: permet canviar la paraula incorrecta per la correcta.
 • Botó Cambiar todas: fa el mateix que l’anterior, però canviant totes les paraules que trobi amb la mateixa errada.

Quan acabareu la revisió ortogràfica apareixerà el següent missatge:

Això vol dir que el corrector ortogràfic ha revisat totes les possibles errades i dóna per acabat el seu treball.

Endavant amb la feina i que tingueu sort!

A mesura que el corrector us detecti errades, anoteu-les al següent quadre:

(Esperem que no hagueu d'omplir gaires caselles!!)

 El corrector

Paraula errada

Paraula correcta

 Desar el document canviant el nom

Un cop fetes les modificacions, cal desar el document, no sigui que es perdi la feina que heu fet. Per diferenciar el treball del de la resta dels companys, canviareu el nom del document. Seguireu el procediment habitual i li direu nomalumne6.

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. Feu-lo de la manera habitual

 

CONTE1.DOC Tornar

La llegenda de Huascaran

Al regne de la serralada dels Andes, al paradís de la vall del Callejón de Huaylas, vivien els déus. El déu suprem, Inti (el sol), tenia una filla anomenada Huandoy.

Huandoy era tan bonica com una tendra i fresca orquídia. Els seu pare pensava casar-la per a tota l'eternitat amb un déu de bellesa similar, i de les mateixes virtuts. Però al cor de la vall, dins del poblat dels yungas, Yungay, hi vivia un gentil i valent príncep mortal, anomenat Huascarán, que es va enamorar profundament de la bonica Huandoy. Huandoy corresponia al gran amor del príncep. Es trobaven d'amagat i eren feliços i sentien una forta passió i tendresa l'un per l'altre.

Quan el déu pare va assabentar-se dels amors entre la seva filla i el príncep mortal, li va suplicar que ho deixés, que viure amb un príncep mortal no era convenient per a una deessa: La passió dels joves prínceps era superior a les súpliques del pare, als seus consells i sermons.

Tan gran _a ser la se_a rà_ia que _a sentir el déu suprem, Inti, da_ant la força d'aquest amor am_ un mortal, que _a maleir la parella d'amants i els _a condemnar per a la eternitat a _iure separats. Els _a con_ertir en dues grans muntanyes de granit i els _a co_rir de neus perpètues per calmar la se_a ardent passió. Entremig de les dues muntanyes _a situar una _all estreta i profunda per tal que estiguessin totalment aïllats. En la se_a fúria, el déu pare _a ele_ar les muntanyes a una alçada majestuosa, per tal que els prínceps per sempre més que puguin _eure, però mai més no es puguin arri_ar a tocar.

Els enamorats ploren pel seu dolor, fonen gota a gota la neu que els cobreix i els seus plors d'amor s'uneixen en un llac de color blau turquesa per tota l'eternitat. Aquest llac rep el nom de Llanganuco i el trobareu si un dia aneu a Perú a una altitud de 3.400 metres sobre el nivell del mar. Les muntanyes que porten els noms dels prínceps Huandoy i Huscar tenen una altitud de 6.560 metres i 6.768 metres: són les muntanyes més altes de la vall i de tot el país.

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000