Tornar a la pàgina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

CREACIÓ D'UNA TAULA (1). Una sopa de lletres

Objectius

Continguts

Crear una taula.

Aplicar a la taula diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format.

Escriure textos, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar el document de text.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació una taula.

Aplicació de diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format de la taula.

Aplicació al text de diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrament del document.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Realització d'una sopa de lletres.

Dossier de treball de la Pràctica 9.

Suggeriments metodològics

Aquesta activitat es pot concretar amb la confecció d'una sopa de lletres, tal com s'ha suggerit a les activitats prèvies. D'aquesta manera, els alumnes van a l'aula informàtica amb una feina a fer amb la taula que prepararan.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

CREACIÓ D'UNA TAULA (1). Una sopa de lletres

 

 Obrir l'editor de textos

Seguint la ruta habitual obrireu l'editor de textos. 

 Crear la taula: files i columnes

Per tal de crear una taula i definir-hi el nombre de files i columnes cal fer:

Menú Tabla / Insertar tabla

Solament cal donar el nombre de files i columnes en el quadre de diàleg que apareix i, finalment, clicar Aceptar.

 Redefinir les mesures de les taules i les columnes

La taula que tindreu no fa les mesures que interessen per tal de fer la sopa de lletres. Caldrà, doncs, donar-li noves mides i ho fareu tal com segueix.

Primer seleccionareu tota la taula (menú Tabla / Seleccionar tabla). Tot seguit obrireu el menú Tabla / Alto y ancho de celda... Hi apareixerà el següent quadre de diàleg

On diu Alto de filas seleccionareu Exacto i on diu En li donareu fins a 50 punts. Finalment solament caldrà prémer el botó Aceptar i tindreu la taula amb les mesures que us interessen. 

 Escriure les lletres de la sopa de lletres

Situats sobre cada una de les caselles, hi escriureu la lletra corresponent a cada una d'elles. Per passar d'una casella a l'altra es poden fer servir les tecles de desplaçament o bé la tecla de tabulació.

 Donar format a la taula

Per donar format a la taula haureu d'obrir primer la barra de Tablas y bordes, clicant sobre la icona

Es visualitzarà llavors el següent:

Tot seguit, podeu donar diferents formats a la vostra taula: des de l'alineació, fins a l'estil i el gruix de les línies, passant pel color del fons.

També es pot canviar la grandària, el tipus i l'estil de lletra de la mateixa manera com es fa amb qualsevol text normal.

Cal tenir en compte, però, que tots els canvis que es facin solament afectaran a aquella part de la taula que tingueu seleccionada. Això vol dir que, sempre que es vulgui efectuar algun canvi, cal fer-hi una selecció prèvia.

Tenint en compte tot l'explicat fins ara, doneu format a la vostra taula.  

 Posar un títol

Per completar la taula només queda posar-hi un títol o una explicació per tal que se sàpiga què s'hi ha de buscar.

 Desar el document

Cliqueu al menú Archivo / Guardar como; i sortirà un quadre de diàleg. Obriu la unitat A:. On diu Nombre de archivo, escriviu el nou nom de l'arxiu segons la següent pauta: el nom seguit del nombre 8. Per exemple, si et dius Daniel hauràs de desar el document amb el nom daniel8. Després de posar el nou nom a l'arxiu, només falta clicar al botó de la dreta que diu Guardar. 

 Imprimir la sopa de lletres

Ja només queda imprimir el vostre treball. Per imprimir un document sencer, es pot fer de dues maneres:

   1. Clicant sobre la icona .
   2. O bé fent Archivo / Imprimir... / Aceptar

Feu-lo.

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que heu utilitzat. És molt senzill i es pot fer de dues maneres:

   1. Menú Archivo / Salir.
   2. O bé clicant sobre la icona que trobareu a l'angle superior dret de la pantalla.
 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000