Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior.1999-2000

CREACIÓ D'UNA TAULA (2). Dades d'un municipi

Objectius

Continguts

Crear una taula.

Aplicar a la taula diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format.

Escriure textos, aplicant diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrar el document de text.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el text.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Creació una taula.

Aplicació de diferents modificacions en relació tant a l'estructura com al format de la taula.

Aplicació al text de diferents formats relatius a alineació, estils de lletra i grandària i tipus de lletra.

Enregistrament del document.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

 

Dossier de treball de la Pràctica 9.

Suggeriments metodològics

Aquesta pràctica convé realitzar-la tenint molt en compte les rutines de creació de taules treballades a la sessió anterior. Fóra interessant que els alumnes poguessin disposar del dossier de la pràctica 8; així no caldrà, potser, tornar a explicar tots els procediments relatius a les taules.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

CREACIÓ D'UNA TAULA (2). Dades d'un municipi 

 Obrir l'editor de textos

Seguint la ruta habitual obrireu l'editor de textos. 

 Crear la taula

Aplicant les rutines treballades en sessions anteriors, creeu una taula com ara aquesta: 

Nom

Comarca

Capital comarcal

Superfície

Altitud

Nombre d'habitants (1996)

Nombre de vehicles

Nombre de línies telefòniques

Nombre d'habitants (1991)

Les característiques de la taula són les següents:

 Desar el document

Cliqueu al menú Archivo / Guardar como; i sortirà un quadre de diàleg. Obriu la unitat A:. On diu Nombre de archivo, escriviu el nou nom de l'arxiu, que es dirà municipi. Després de posar el nom a l'arxiu, només falta clicar al botó de la dreta que diu Guardar. 

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos de la forma habitual.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000