Tornar a la pągina anterior

Dossier del mestre Cicle superior. 1999-2000

RECERCA D'INFORMACIÓ A INTERNET

Objectius

Continguts

Fer una aproximació a Internet.

Conèixer i familiaritzar-se amb un navegador.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques d'un navegador.

Aproximar-se a la comprensió de què és una pàgina web.

Conèixer i utilitzar alguna de les rutines bàsiques de les pàgines web.

Navegar per Internet a través de diferents pàgines.

Triar la informació requerida.

Copiar el text de la informació.

Enganxar la informació copiada en l'editor de textos.

Copiar una imatge i enganxar-la a l'editor de textos.

Sortir del navegador.

Enregistrar el document de text.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del valor d'Internet com a font d'informació.

Sistematitzar les funcions treballades amb el navegador i amb l'editor de textos.

Analitzar les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Aproximació a Internet.

Comprensió de què és Internet i què és una pàgina web.

Coneixement de la utilitat d'un navegador.

Navegació per diverses pàgines web.

Tria d'una informació determinada.

Selecció i còpia del text de la informació.

Còpia d'una imatge.

Obertura de l'editor de textos.

Realització de la rutina necessària per tal d'enganxar el text de la notícia i la imatge en l'editor de textos.

Enregistrament del document.

Tancament del navegador.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions treballades amb el navegador i amb l'editor de textos.

Presa de consciència del caràcter de font d'informació d'Internet.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària: (opcional)

Xerrada amb els alumnes per tal de copsar què saben d'Internet i quina experiència en tenen.

Dossier de treball de la Pràctica 10.

Fitxer municipi.doc.

Suggeriments metodològics

El punt 1 de la pràctica està exposat en funció de la configuració dels escriptoris de l'Escola Pública Sant Vicenç. Evidentment, cada un dels possibles usuaris de les sessions, l'haurà d'adaptar a les característiques dels seus equips.

La realització d'aquest pràctica requereix disposar d'un accés a Internet evidentment, però també és important que tots els ordinadors de l'aula informàtica hi puguin accedir alhora. Hi ha programari que possibilita aquest fet; però en cas de no disposar-ne, es pot treballar amb pàgines congelades prèviament. Aquesta última opció limita bastant el camp de navegació, però no impedeix en essència la realització del treball.

És convenient que, abans d'iniciar la pràctica, es faci una xerrada amb els alumnes en relació a Internet per tal de saber què en saben i quin ha de ser el punt de partida exactament. Pot resultar molt útil a l'hora d'iniciar la feina a l'aula informàtica. Nosaltres proposem que es plantegi com una activitat prèvia.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 

 

RECERCA D'INFORMACIÓ A INTERNET 

 Obrir el navegador d'Internet

 El navegador d'Internet és un programa que ens permet moure'ns per la xarxa d'Internet i visualitza les pàgines web.Una pàgina web és un lloc on es pot trobar informació de tot tipus, escrita, visual i, fins i tot, sonora; s'hi accedeix per mitjà de la línia telefònica i necessita d'un programa especial, anomenat navegador, per tal de ser visualitzada.

Per obrir el navegador seguireu aquesta ruta des de l'escriptori:

Alumnes / Cicle Superior / 6_Altres / Navegar

O bé, fareu doble clic sobre la icona Navegador que trobareu a l'escriptori.

[O qualsevol altra fórmula que es determini]

S'obrirà el navegador d'Internet i veureu la pàgina web de la nostra escola. Ara, però, no us hi entretindreu.

Premereu sobre el botó Preferits i buscareu Política i Govern / Organismes oficials / Generalitat de Catalunya

 Buscar els municipis de Catalunya

Clicant sobre la icona Catalunya i després sobre Catalunya, poble a poble trobareu un abecedari.  

 Triar un municipi

Haureu de clicar sobre alguna lletra, amb la qual cosa us apareixerà una llista amb tots els municipis catalans que comencin per aquesta lletra. Ara ja només cal triar-ne un (mireu que al principi de la informació hi hagi una fotografia) i començar a buscar la informació requerida. 

 Traspassar la informació al document de text

Abans de res caldrà obrir l'editor de textos (ho fareu de la manera habitual i, atenció, sense tancar el navegador) i, amb el disquet posat a la disquetera, obrireu el document municipi.doc.

Tot seguit, des del navegador, seleccionareu i copiareu la informació que us interessi i , a la taula del document municipi.doc, l'enganxareu al lloc corresponent.

Per copiar el text del navegador cal fer els següents passos:

Aquesta operació caldrà fer-la per cada una de les informacions que voldreu agafar. 

 Inserir una imatge en el document de text

Ja solament queda enganxar en el vostre document una fotografia del municipi. La capturareu des del navegador de la següent manera:

   1. Situeu-vos a sobre de la fotografia.
   2. Cliqueu amb el botó dret del ratolí.
   3. Cliqueu sobre Copiar.
   4. Torneu a l'editor de textos i situeu-vos on la vulgueu enganxar.
   5. Cliqueu la icona Pegar.
   6. Si la imatge queda situada a sobre del text, solament cal arrossegar-la fins on es vulgui.

Si ho feu tal qual, tindreu la imatge en el vostre document i... feina acabada! 

 Desar el document

Com que no volem canviar el nom del document, solament cal anar al menú Archivo i demanar Guardar

 Sortir de l'editor de textos

Un cop acabada la feina, cal abandonar l'editor de textos que hem utilitzat. És molt senzill i es pot fer de dues maneres:

   1. Menú Archivo / Salir.
   2. O bé clicant sobre la icona que trobareu a l'angle superior dret de la pantalla. 

 Sortir del navegador

Finalment cal abandonar el navegador fent el mateix que amb l'editor de textos.

 Tornar a la pągina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000